[Event] Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà Giá Việt Nam 20/11, BQT game xin gửi đến các Tiên Gia sự kiện vui nhân kỉ niệm ngày lễ này.


Thời gian: 18/11/2016 - 20/11/2016.
Phần thưởng:
+ 30 Tẩy Tủy Chiến Kỵ
+ 30 Tẩy Tủy Tiên Sủng
+ 50 Phù Kinh Nghiệm x2

Cách tham gia: Tại Đây
Cảm ơn các Tiên Gia rất nhiều!