BIG UPDATE THÁNG 9 "ĐẠI CHIẾN TIÊN THÚ"

Tiên Hiệp chào mừng tháng 9 bằng phiên bản update mới cho anh em gamer!Thời gian: 9h30 - 07/09/2016

Nội dung: Trong phiên bản này sẽ tiến hành thêm phụ bản chương mới và hoạt động mới "Tiên Thú Huyễn Cảnh". Đây là 2 map PvE mới để người chơi có thêm nhiều hoạt động hơn.

Sự kiện mừng update: Tại Đây

Cảm ơn các Tiên Gia rất nhiều!