Tính năng cảnh giới

Phiên bản Update "Tình trong thiên hạ" sẽ chính thức ra mắt vào 18h ngày 8/6/2015

Hệ thống tu hành thể hiện sự kiên trì và mức độ gắn kết của chư vị tiên gia với thế giới Tiên Hiệp thông qua việc tham gia các hoạt động ingame.

Có hai tính năng lớn thuộc hệ thống Tu hành bao gồm : Kinh Mạch và Tinh Thần

Trong bản update này hệ thống tu hành sẽ mở thêm thuộc tính mới có tên Cảnh Giới


Chư vị tiên gia khi mở giao diện Cảnh giới , chọn Kinh Mạch có thể sử dụng linh khí đểt iến hành xông mạch, tìm kiếm sự đột phá.

Cảnh giới bao gồm 10 bậc mỗi bậc có thể nâng được 20 tầng

Để nâng cấp 1 tầng người chơi cần tiêu hao linh khí,


 Sau khi đã tu luyên đủ linh khí chư vị tiêngia bắt đầu độ phá cảnh giới tăng cấp độ tằng tu luyện bằng ngọc lộ

Để có linh khí và  ngọc lộ người chơi có thể mua trong thương thành hoặc làm các nhiệm vụ