Bối cảnh cốt truyện

Hồng hoang sơ khai. Bàn Cổ hóa thân thành thiên địa. Linh hồn hóa Tam Thanh. Hồng Quân Đạo Tổ là đại diện cho Thiên Ý, Nữ Oa nương nương là hiện thân của Công Đức. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thánh nhân là đại diện của kiên trì và cố gắng, đứng đầu Tây Phương Cực Lạc.

Hồng hoang sơ khai. Bàn Cổ hóa thân thành thiên địa. Linh hồn hóa Tam Thanh. Hồng Quân Đạo Tổ là đại diện cho Thiên Ý, Nữ Oa nương nương là hiện thân của Công Đức. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thánh nhân là đại diện của kiên trì và cố gắng, đứng đầu Tây Phương Cực Lạc.

Phong thần thời đại, cuộc chiến tam giới giúp Hạo Thiên tiên đế thành lập thiên đình. Với 365 người ứng kiếp chứng đạo lên Bảng Phong Thần.

Ngàn năm sau, Yêu ma xâm lược,tam giới hỗn loạn, Thiên Đình bị phá hủy……Vạn Thế Thiên Kiếp trong truyền thuyết đã thành sự thật ! Chính nghĩa và tà ác vốn trong 1 ý niệm. Chính tà bất phân, ai dám tự cho mình là chính nghĩa.

Thời thế loạn lạc, yêu ma hoành hành

Độ kiếp luân hồi, há lại chỉ là đạo lý như vậy. Tiên đạo trọng sinh, quỷ đạo sát lục, Hỏa thế hừng hực, Phụng hoàng niết bàn trùng sinh.

Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu.

Lấy bối cảnh cuộc chiến Thần –Ma – Phật. Nhà sản xuất xây dựng một câu chuyện, một hệ thống trải nghiệm độc đáo qua sản phẩm Tiên Hiệp. Từ đó, Chư vị tiên gia có thể hóa thân vào một trong 3 lớp nhân vật : Kiếm Tôn – Vũ Linh – Pháp Thần để trải nghiệm hành trình tu luyện thành tiên, trảm yêu, đồ ma và đạt tới cảnh giới cuối cùng là Chứng đạo thành thánh.