Cập nhật thông tin bảo vệ tài khoản

Cập nhật thông tin bảo vệ tài khoản

Chư vị Tiên hữu thân mến.

Hiện nay theo thống kê có rất nhiều vị tiên hữu vẫn chưa cập nhật thông tin tài khoản. Điều này rất dễ để kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt nhân vật của các Tiên hữu.
Vì vậy Tiên nhi xin hướng dẫn các vị tiên hữu cập nhật thông tin tài khoản của mình.
Bước 1: Tiên hữu nhấn vào mục Thêm -> Thêm -> Hệ Thống. Chọn mục “Trung tâm người dùng”
Bước 2: Cập nhật email và số điện thoại của các vị Tiên hữu .
Các vị tiên hữu hãy bỏ ra 2 phút để cập nhật thông tin để bảo vệ chính mình nhé.

Thay mặt BQT