Long Thần Bảo Rương

Sau khi Tam Giới trải qua biến động lớn về nguồn sức mạnh mới của Tiên Sủng thì cũng là lúc mà tin đồn về  những bảo rương nằm rải rác trong Tam Giới. Theo lời đồn từ những kì nhân dị sĩ trong Tam Giới thì đó là những bảo rương của Long Thần giáng lâm để lại khi truyền sức mạnh của trời đất cho Tiên Sủng.

Lời đồn về “Long Thần Bảo Rương” có thể mở ra những bảo vật trong Tam Giới khiến ai cũng thèm muốn. Chính vì vậy, từ khắp nơi chư vị tiên gia đã lùng sục khắp nơi hi vọng mình có thể là một trong những người đầu tiên mở được “Long Thần Bảo Rương”

Ai sẽ là người mở được những kì trân dị bảo xuất hiện trong “Long Thần Bảo Rương”, chúng ta hãy cùng chờ xem trong thời gian tới.

1) Rương Hoàng Kim ( vật phẩm nhận được không bị khóa, có thể giao dịch ở”Ký Gửi” ) :
100 vàng/ rút 1 lần
900 vàng/ rút 10 lần

2) Rương Bạch Kim ( vật phẩm nhận được bị khóa ) :
300 kim phiếu/ rút 1 lần
2700 kim phiếu/ rút 10 lần

3) Những vật phẩm khi mở “Long Thần Bảo Rương” có thể nhận được :
Thời trang quý hiếm
Đá 1 thuộc tính cao cấp
Đá 2 thuộc tính cao cấp
Nhạc chương 2 thuộc tính cao cấp
Và rất nhiều những vật phẩm vô cùng quý giá khác
Chúc chư vị Tiên Gia may mắn !!!