Hệ thống Tiên Sủng

Linh thú là người bạn đồng hành cùng chư vị tiên gia trong suốt hành trình trải nghiệm thế giới Tiên Hiệp đầy màu sắc.

Hệ thống linh thú
Linh thú là người bạn đồng hành cùng chư vị tiên gia trong suốt hành trình trải nghiệm thế giới Tiên Hiệp đầy màu sắc. Bên cạnh việc chiến đấu tự động, Tiên thú còn cộng cho chủ nhân của mình những chỉ số chiến lực cực kỳ quan trọng.
Hệ thống Linh thú trong Tiên Hiệp phát triển rất đa dạng và đặc sắc với nhiều những tính năng lớn :
a. Tiến Hóa
 
Linh thú tường bước trưởng thành, có thể tiến hành tiến cấp :
Mở giao diện Tiên Sủng , chọn : Tiến Hóa
Sử dụng các loại Tiên Sủng tiến cấp đan để tiến hành tiến hóa
Nếu tiên sủng đã tăng phẩm chất thì cần sử dụng thêm phù giữ phẩm
Tiên sủng tiến hóa thành công sẽ có sự lột xác về ngoại hình và chỉ số lực chiến.
b. Tư chất
 
Tiên sủng có 300 điểm tư chất. Có 5 loại tư chất
Sử dụng tư chất đan để thú cưỡi tiến hành lĩnh ngộ
Mỗi lần sử dụng tư chất đan sẽ có sự tăng giảm các chỉ số ngộ tính, nhưng chắc chắn tổng ngộ tính chiến sủng sẽ tăng thêm 1.
c. Tăng phẩm chất
 
Tiên sủng có 5 phẩm chất : Phàm – Tinh – Cực – Thần – Tiên
Sử dụng Tiên sủng tăng phẩm phù để tăng phẩm chất cho tiên sủng
Khi tăng phẩm thất bại tiên sủng sẽ nhận được điểm chúc phúc
Điểm chúc phúc càng cao thì tỉ lệ thành công càng lớn
Tăng phẩm chất thành công, sẽ thay đổi lớn về chỉ số chiến lực của Tiên Sủng
Bổn trang hi vọng với tính năng Tiên Sủng sẽ giúp chư vị tiên gia có thêm một người bạn đồng hành trung thành trên hành trình trải nghiệm thế giới Tiên Hiệp của mình.
Kính bút